CPA – czyli wskaźnik pozwalający osiągnąć przewagę nad konkurencją

CPA to jedno z najważniejszych zagadnień w środowisku marketingowym, o którym osoby zaczynające z reklamami internetowymi powinny mieć pojęcie. Cost Per Action to, ściśle mówiąc, wycena reklam internetowych, w której model pomiaru opiera się wykonaniu przez odbiorcę określonego działania. Przykładem może być np. zapisanie się do newslettera, albo kliknięcie link od strony internetowej – krótko mówiąc wycena każdej akcji, która wymusza bezpośrednie działanie na odbiorcy.

Dlaczego CPA ma tak duże znaczenie w marketingu?

Cost Per Action to coraz bardziej popularny model w Polsce, wykorzystywany głównie w performance marketingu, który z każdym rokiem zdecydowanie zyskuje na zainteresowaniu. CPA jest jednym z bardzo ważnych dla marketingowców pomiarów, ponieważ umożliwia kontrolę kosztów reklamy dla określonych celów marketingowych, gdyż opłata za reklamę następuje dopiero po zakończeniu wybranej akcji. Śledzenie CPA pomaga reklamodawcą inwestować w najbardziej opłacalne narzędzia marketingowe oraz na maksymalizację zwrotów z tych inwestycji. Ma to bardzo duże znaczenie podczas prowadzenia różnych kampanii reklamowych, ponieważ płacimy jedynie za opłacalne dla nas i naszej firmy działania i nie ponosimy ryzyka.

Jak obliczyć CPA

Najbardziej podstawową formułą, służącą do obliczenia wskaźnika Cost Per Action to CPA = całkowite wydatki marketingowe (miesiąc lub rok) podzielone przez całkowitą liczbę pozyskanych dzięki nim klientów – więcej w artykule: https://sempai.pl/blog/cpa-co-to-jest-cost-per-action/. Bardziej skomplikowaną, a zarazem dokładniejszą opcją będzie podzielenie kosztu reklamy przez iloczyn liczby wyświetleń, współczynnika klikalności i współczynnika konwersji. Do obliczenia CPA na konkretnym kanale np. Instagram, należy użyć danych liczbowych odnoszących się jedynie do tej platformy. Jest to dobra opcja, aby zorientować się, które kanały przynoszą najlepsze rezultaty, a na których reklamy kuleją.

CPA a inne wskaźniki marketingowe

Istnieją również inne wskaźniki marketingowe, które również mają istotny wpływ na wyniki firmy i pomagają podejmować najlepsze decyzje biznesowe. Aby je lepiej zrozumieć i ich ze sobą nie mieszać przedstawiamy podstawowe różnice.

Cost Per Action, a Cost Per Click

Najważniejszą różnicą jest fakt, że CPC ma na celu jedynie kierowanie ruchu do danej witryny, podczas gdy CPA obejmuje różne działania obejmujące konwersję. Oczywiście CPA daje większe możliwości od CPC, ponieważ płacisz tylko i wyłącznie za podjęcie pożądanego działania. Jeśli ktoś zobaczy i kliknie Twoją reklamę, ale nie dokona konwersji, nie płacisz.

Cost Per Action, a Cost Per Lead

CPL to wskaźnik reklamowy, który pomaga zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy wykazali w jakiś sposób zamiar zakupu i są blisko finalizacji transakcji, natomiast CPA ma za zadanie mierzyć wszystkie rodzaje działań związanych z konwersją.

Cost Per Action, a Cost Per Acquisition

Pomimo że oba terminy często nazywane są zamiennie, to nieznacznie się od siebie różnią. Cost Per Acquisition służy jedynie do pomiaru całkowitego kosztu wykonania przez klienta określonej czynności. Oznacza to, że omawiany wskaźnik pozwala sprawdzić, ile kosztuje zachęcenie pojedynczego klienta, od pierwszego punktu kontaktu do ostatecznej sprzedaży.

Comments are closed.