Cele i funkcjonalność analizy LCC

Analiza LCC jest metodą, która służy do określania kosztów całkowitych produktu lub systemu na przestrzeni jego całego cyklu życia, czyli od momentu projektowania, przez produkcję, użytkowanie, aż do utylizacji lub recyklingu.

Co otrzymujemy w ramach anlizy LCC?

W ramach analizy LCC https://jw-a.pl/analiza-lcc/ bierze się pod uwagę wszystkie koszty związane z danym produktem lub systemem, takie jak koszty inwestycyjne, koszty eksploatacji, koszty utrzymania, koszty naprawy, koszty utylizacji itp.

Analiza LCC jest stosowana w wielu dziedzinach, w tym w przemyśle, budownictwie, infrastrukturze, transporcie czy energetyce.

Jest bardzo przydatna dla inwestorów, którzy chcą dokonać oceny opłacalności inwestycji lub wyboru najlepszego produktu spośród różnych dostępnych opcji.

Analizy LCC są bardzo wiarygodne

Wynikiem analizy LCC jest koszt całkowity produktu lub systemu na przestrzeni całego jego cyklu życia, wyrażony zazwyczaj w formie wartości bieżącej netto. Można wtedy porównać różne opcje i wybrać tę, która jest najbardziej opłacalna.

Ważne jest, aby w trakcie analizy LCC wziąć pod uwagę również inne czynniki niż koszt, takie jak wpływ produktu na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników czy przestrzeganie norm i regulacji. Dzięki temu można dokonać bardziej kompleksowej oceny inwestycji lub produktu i wybrać najlepszą opcję.

Comments are closed.