Jakich produktów dotyczy akcyza?

Akcyza jest jednym z tych podatków pośrednich, które dość często budzą przeróżne wątpliwości u konsumentów. Jest to podatek, który w znacznym stopniu zawyża ceny, jakie za dany towar płacą konsumentów. W swoich początkach podatek akcyzowy obejmował przede wszystkim różnego rodzaju dobra luksusowe. Dziś jak się wydaje jest ona raczej przede wszystkim łatwym sposobem na podreperowanie budżetu państwa, a jego podwyżki na różnych produktach pojawiają się regularnie.

Akcyza i inne podatki pośrednie

Akcyza jest rodzajem podatku pośredniego, który jest dość trudny do wyjaśnienia – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-posrednie.html. W swoich początkach podatek ten dotyczył w głównej mierze towarów luksusowych, choć dziś tylko część towarów których ona dotyczy można w ten sposób określić (na przykład jachty, czy wysokiej jakości sprzęt elektroniczny). Dzisiejsze ustawodawstwo definiuje akcyzę na trzy sposoby. Jest to więc podatek od towarów luksusowych, ale również podatek od towarów, których spożycie jest celowo ograniczane, oraz podatek od dóbr konsumowanych masowo.

Wśród podatków pośrednich (do których należy jeszcze cło, podatek VAT i podatek od gier losowych) akcyza zajmuje szczególne miejsce, ponieważ funkcja jej pobierania nie jest wyłącznie fiskalna. W przypadku alkoholu i wyrobów tytoniowych akcyza jest narzędziem celowego zwiększenia ceny i tym samy zmniejszenia spożycia.

Dlaczego paliwo objęte jest akcyzą?

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to, dlaczego akcyzą objęte jest również paliwo – zarówno napędowe (jak benzyna, czy olej napędowy), jak i opałowe (gaz, węgiel, olej opałowy). Paliwa przecież nie są przecież ani produktem luksusowym, ani nikomu nie opłaca się zmniejszenie ich konsumpcji. Wprost przeciwnie – napędza ona gospodarkę. Tutaj wychodzi na wierzch jedna z najważniejszych funkcji, jaką pełni akcyza. Jest to wysoki podatek, który nakładany jest na dobra, które używane są masowo, a z których używania trudno zrezygnować, którego zadaniem jest maksymalizowanie wpływów do budżetu. Według wielu opinii wysoka akcyza na dobra tego rodzaju jest najczęściej wyznacznikiem złego stanu gospodarki.

Comments are closed.