Czym jest zielony certyfikat? Praktyczna informacja

Zielony certyfikat to cyfrowe świadectwo, jakie potwierdza wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii. To niezwykle wiarygodny zapis w świecie wirtualnym. Czym cechuje się zielony dom? Jakie ma zalety? Ile zapłacimy za taki certyfikat? O czym trzeba pamiętać?

Dom zielony – jak to wygląda u nas?

W Polsce zakłady energetyczne muszą wykazywać odpowiedni udział zielonej energii w bilansie ogólnym, jaki dotyczy energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców.

Możliwe jest zakupienie zielonej energii bezpośrednio od producentów lub zakupienie zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii. Jeśli zakład nie ma wystarczającej ilości dokumentów, może to skutkować opłatą zastępczą. W innym wypadku mamy do czynienia z karami/ W taki sposób wymuszane są działanie proekologiczne, jakie wspierają ideę OZE.

Zielony certyfikat – firmy wspierające

Pamiętajmy o tym, że zielone certyfikaty możemy sprzedawać i kupować na Rynku Praw Majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii. Zakupu dokonuje się bezpośrednio lub z pośrednictwem domów maklerskich. Aktualnie cena certyfikatów oscyluje poniżej 200 złotych.

Warto wiedzieć, że zielony certyfikat powstaje na bazie wydawanych świadectw pochodzenia energii z OZE przez Urząd regulacji Energetyki. Powyższe regulacje wskazują, że zakłady są zwykle zainteresowane zakupem dokumentów. Wysokość opłat za zielone certyfikaty jest podawana do wiadomości 31 marca każdego roku.

Dom zielony https://jw-a.pl/certyfikat-zielony-dom/ to taki, jakie korzysta z Odnawialnych Źródeł Energii – ze słońca, z wody, biomasy czy wiatru. Aktualnie to modna opcja dla wielu domów.

Niezwykle ważne jest to, ze regulacje prawne o OZE są koniecznością. W przeciwnym razie nie ma mowy o ochronie środowiska i działaniach mających na celu pozyskiwać energię z natury.

Prawo skonstruowane jest tak, aby sprzyjać nowoczesnym ideom. Osoby zainteresowane zastosowaniem OZE mogą spać spokojnie. Instalacje do 50 kW nie wymagają pozwolenia. Istnieją też programy dofinansowujące.

Comments are closed.