Deklaracja środowiskowa oparta na certyfikacie EPD

W dzisiejszych czasach, gdy troska o środowisko naturalne stała się niezwykle ważna, konsumenci i firmy zaczęły coraz bardziej interesować się wpływem produktów na naszą planetę. W odpowiedzi na tę potrzebę, powstał certyfikat EPD, który umożliwia firmom dostarczenie informacji o śladzie środowiskowym ich produktów.

Deklaracja środowiskowa oparta na certyfikacie EPD jest narzędziem, które umożliwia kompleksową ocenę wpływu produktu na środowisko w całym jego cyklu życia.

Czym jest certyfikat EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) to dokument, który dostarcza informacji na temat wpływu produktu na środowisko naturalne. Jest to niezależnie zweryfikowane i ustandaryzowane źródło informacji, które opisuje takie aspekty jak emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, wykorzystanie surowców oraz inne istotne wskaźniki związane z wpływem na środowisko.

Certyfikat EPD jest oparty na międzynarodowych normach, takich jak ISO 14025 i EN 15804, co zapewnia spójność i wiarygodność informacji dostarczanych przez producentów. Taki certyfikat, jak i pełną wiedzę o nim uzyskasz w firmie JW-A, gdzie szczegółowo dowiesz się, czym jest dany certyfikat i jak powinno się go jasno interpretować.

Co zawiera deklaracja środowiskowa?

Deklaracja środowiskowa oparta na certyfikacie EPD zawiera szczegółowe informacje na temat produktu i jego cyklu życia.

Typowe elementy zawarte w deklaracji to:

  1. Identyfikacja produktu: Nazwa produktu, opis, kod produktu oraz dane producenta.
  2. Opis cyklu życia: Dokładny opis etapów cyklu życia produktu, począwszy od pozyskania surowców, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, aż do końcowego usuwania.
  3. Wskaźniki środowiskowe: Informacje na temat emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, wykorzystania surowców, generacji odpadów i innych kluczowych wskaźników związanych z wpływem na środowisko.
  4. Interpretacja wyników: Analiza i interpretacja zebranych danych, w celu zrozumienia wpływu produktu na środowisko oraz porównania go z innymi produktami pod względem ekologicznym.

Comments are closed.