Certyfikacja budynków – na czym polega schemat z Co2?

W niektórych krajach i regionach istnieją wymagania dotyczące certyfikacji budynków pod kątem emisji dwutlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych. Takie certyfikaty mogą obejmować różne standardy, takie jak BREEAM, LEED, WELL czy Passivhaus, które oceniają projekt i budowę budynku pod kątem ich wpływu na środowisko.

Niestandardowe standardy certyfikacji Co2

W ramach tych standardów, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak materiały budowlane, izolacja termiczna, systemy wentylacji, energooszczędne urządzenia, a także źródła energii, takie jak panele słoneczne czy turbinę wiatrową, przyznawana jest ocena, która określa poziom zrównoważonego rozwoju budynku.

Certyfikaty te są dobrowolne i zazwyczaj wiążą się z dodatkowymi kosztami dla dewelopera lub właściciela budynku, ale mogą przynieść korzyści, takie jak niższe koszty eksploatacji i lepsza jakość powietrza wewnątrz budynku, a także pozytywny wpływ na środowisko.

Inne koszta – czy jest to drogie?

Uzyskanie certyfikacji zgodnie https://jw-a.pl/carbon-footprint/ z wymaganiami standardów zrównoważonego rozwoju budynków może wiązać się z dodatkowymi kosztami dla dewelopera lub właściciela budynku. Jednak koszty te mogą się różnić w zależności od standardu i poziomu certyfikacji, jaką chce się osiągnąć, a także od wielkości, rodzaju i lokalizacji budynku.

Przykładowo, certyfikacja budynku w standardzie LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) może kosztować od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy dolarów, w zależności od wielkości budynku i stopnia skomplikowania procesu certyfikacji.

Standardy BREEAM i nie tylko

Podobnie, uzyskanie certyfikacji w standardzie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) może być kosztowne, a koszty mogą się wahać w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość i złożoność projektu, lokalizacja budynku i wiele innych.

Mimo że koszty certyfikacji mogą być znaczne, korzyści, takie jak niższe koszty eksploatacji i lepsza jakość powietrza wewnątrz budynku, a także pozytywny wpływ na środowisko, mogą przynieść znaczne oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej.

Comments are closed.