Czym są Pracownicze Plany kapitałowe?

Od lipca 2020 roku można przystępować do nowego systemu oszczędzania, którego założeniem jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego pracowników po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pracownicze Plany Kapitałowe opierają się na odkładaniu z pensji od 2%  do 4 %  kwoty brutto. Do tej kwoty pracodawca zobowiązuje się dołożyć od 1,5% do 4%.  Pracownik może liczyć na bonus powitalny z budżetu państwa w wysokości 250 złotych oraz roczny grant rzędu 240 złotych. Szacuje się, że do nowego systemu przystąpiło 25% uprawnionych pracowników. 

Korzyści związane z przystąpieniem do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Niewątpliwie największym plusem samym w sobie jest dodatkowy kapitał emerytalny, który będzie wzrastał proporcjonalnie do stażu pracy. Pomysłodawcy Pracowniczych Planów Kapitałowych zachwalają korzystne parametry stopy oszczędzania. W odróżnieniu od dotychczasowych systemów, każda odkładana złotówka jest podwajana przez pracodawcę. W odróżnieniu od OFE w PPK wszystkie zgromadzone środki należą do pracownika i mogą być dziedziczone przez spadkobierców. Nie ma mowy o przesuwaniu środków do budżetu państwa. Uważa się, że nowe rozwiązanie może zachęcić pracowników do związania się z firmą, która uczestniczy w programie. Ekonomiści są zdania, że PPK ożywią Giełdę Papierów Wartościowych, ponieważ inwestycje wygenerują wzrost zagranicznego kapitału. 

Pracownicze Plany Kapitałowe w niektórych przypadkach mogą być niekorzystne

Podstawowym argumentem sceptycznie nastawionych ekspertów są obniżone pensje, które maleją proporcjonalnie do zarobków. Za wadę uznaje się również potrącanie 0,6% z aktywów na rzecz instytucji finansowych. Część pracodawców uważa, że fakt dopłacania do systemu powoduje wzrost kosztów firmy, tym bardziej że nie mogą oni zrezygnować z dopłat.  Pracownicze Plany Kapitałowe nie obowiązują w małych przedsiębiorstwach, które zatrudniają maksymalnie 10 pracowników. Zdaniem ekonomistów utworzenie nowego planu ma wpływ na uszczuplenie budżetów innych funduszy emerytalnych.

Comments are closed.